Jak zostać obywatelem USA? Polski Adwokat Imigracyjny

Jak zostać obywatelem USA? Polski Adwokat Imigracyjny

Jak zostać obywatelem USA? Odpowiada Polski Adwokat Imigracyjny, Agnieszka Piasecka, Esq.

Aby zostać obywatelem USA, oprócz złożenia wymaganych formularzy i dokumentów, konieczne jest zdanie testu z języka angielskiego oraz z wiedzy o historii i rządzie USA, czyli tzw. „civics test”.

Test z języka angielskiego jest stosunkowo prosty i osoba znająca język angielski na poziomie średnio zaawansowanym nie powinna mieć z nim problemu. Podczas rozmowy kwalifikacyjnej (tzw. „interview”) urzędnik emigracyjny sprawdza umiejętność czytania, pisania oraz konwersacji. Umiejętność konwersacji sprawdzana jest poprzez pytania, dotyczące głównie informacji zawartych w podaniu o naturalizację oraz dokumentów złożonych wraz z podaniem. Pytania te mają na celu zweryfikowanie poprawności podanych wcześniej informacji oraz wyjaśnienie ewentualnych nieścisłości. Następnie, aby sprawdzić umiejętność czytania i pisania po angielsku, należy poprawnie przeczytać i napisać jedno z trzech zdań przedstawionych aplikantowi podczas rozmowy kwalifikacyjnej.

Na stronie internetowej USCIS mogą państwo znaleźć szereg publikacji, które pomogą państwu solidnie przygotować się do testu z języka angielskiego, jak również pełną listę wszystkich 100 pytań na temat historii i rządu USA, które składają się na „civics test”. Na stronie USCIS dostępne są również internetowe testy próbne, które można ćwiczyć przed rozmową kwalifikacyjną.

Klienci często pytają mnie o możliwość zwolnienia z testu z języka angielskiego i „civics test” oraz o to, czy można zdawać „civics test” w swoim ojczystym języku.

Istnieją trzy główne wyjątki, zwalniające od obowiązku zdawania testu z języka angielskiego:

1. W momencie złożenia petycji o naturalizację aplikant miał skończone 50 lat oraz mieszkał w USA jako stały rezydent/posiadacz zielonej karty od co najmniej 20 lat (tzw. „wyjątek 50/20”).

2. W chwili złożenia petycji o naturalizację aplikant miał skończone 55 lati mieszkał w USA jako stały rezydent/posiadacz zielonej karty przez co najmniej 15 lat (tzw. „wyjątek 55/15”).

Osoby spełniające powyższe kryteria są zwolnione z testu z języka angielskiego, muszą jednak zdać „civics test” w wybranym przez siebie języku. W takim przypadku aplikant musi przyjść na rozmowę kwalifikacyjną z własnym tłumaczem. Tłumaczem może być znajomy lub członek rodziny (z pewnymi wyjątkami).

3. W czasie złożenia petycji o naturalizację aplikant miał skończone 65 lati mieszkał w USA jako stały rezydent/posiadacz zielonej karty przez co najmniej 20 lat (tzw. „wyjątek 65/20”). Osoba taka jest zwolniona z testu z języka angielskiego, musi jednak zdać uproszczoną wersję „civics test” w wybranym przez siebie języku. W takim przypadku aplikant musi przyjść na rozmowę kwalifikacyjną z własnym tłumaczem.

Dodatkowo, każdy aplikant może ubiegać się o zwolnienie z testu z języka angielskiego i z „civics test” z powodów medycznych. Wymagane jest zaświadczenie lekarskie od wykwalifikowanego lekarza o chorobie albo niedyspozycji fizycznej lub psychicznej, która trwa lub będzie trwała co najmniej 12 miesięcy. Przykładem choroby, która może dać podstawę do zwolnienia z obu testów jest Alzheimer lub zaawansowana demencja, jednak ostateczna decyzja o zwolnieniu z testów należy zawsze do urzędnika emigracyjnego, który może nie zaakceptować zaświadczenia lekarskiego, jeżeli uzna, że aplikant jest zdolny do poddania się testowi.

* Powyższa informacja ma charakter wyłącznie edukacyjny i w żadnym wypadku nie stanowi ani nie zastępuje porady prawnej

W celu uzyskania dodatkowych informacji po polsku zadzwoń aby umówić się na pierwszą BEZPŁATNĄ konsultację prawną:

727-538-4171

813-786-3911